Banner 7

Đào Tạo Kỹ Thuật Phần Mềm Cơ Khí Chánh Thiện Tâm luôn làm việc với tiêu chí:

Chánh: Là con đường chân chánh trong cách làm việc và suy nghĩ.
Thiện: Là con đường lương thiện tránh xa những việc xấu.
Tâm: Là suy nghĩ và làm việc phải có đạo đức.
Với nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo phần mềm Mastercam và Solidworks, đã giúp hơn 5000 bạn cơ khí từ các vị trí chủ xưởng, quản lý, nhân viên, sinh viên… Có công việc tốt, lương cao.
     Chánh Thiện Tâm là nơi có số lượng học viên theo học rất đông. Bởi vì, chúng tôi luôn dạy với kiến thức thực tế như người đi làm và tránh nhiệm, sự tận tâm, truyền động lực của người thầy là điều cốt lõi của chúng tôi.

Hotline: 0985119861