Cài đặt gốc tọa độ trong mastercam

Mastercam 10

Hiển thị gốc tọa độ xyz để làm gì?

+ Để biết được vị trí gốc tọa độ sét dao.

+ Để biết được phương và chiều gốc tọa độ xyz.

Cách hiển thị như sau:

+ Cách đơn giản:

Cách 1: Mỗi lần để hiển thị gốc tọa độ ta nhấn F9 và bỏ hiển thị ta bấm ngược lại cũng F9. Cách này chỉ thấy được phương không hiển thị xyz.

Cách 2: Ta nhấn 2 phím : Alt và F9 cùng lúc. Cách này hiển thị gốc tọa độ xyz, nhưng mỗi khi muốn hiển thị ta nhấn và không muốn hiển thị thì nhấn ngược lại.

+ Cách nâng cao: Cài đặt vào hệ thống Mastercam để mỗi khi mở máy là có gốc tọa độ xyz luôn. Cài đặt như sau:

Vào Settings → Configutation → Screen. Ta thấy 1 bảng xuất hiện như sau:

cài đăt gốc tọa độ mastercam

Ta clich chọn ô : Display WCS XYZ axes

Và bỏ chọn ô: Display viewport XYZ axes

Sau đó nhấn OK và nhấn Yes.

Kết quả ta được:

mastercam x6

  Tham khảo khóa học lập trình phay mastercam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.119.861