Cài đặt gốc tọa độ trong mastercam

Gốc Tọa độ Mastercam

Cài Đặt Gốc Tọa Độ Trong Mastercam để làm gì?

  • Giúp ta dễ quan sát tọa độ xyz khi lập trình.

Bài hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn về cách hiển thị và chọn gốc tọa độ trong mastercam. Đây là bước quan trọng trước khi chúng ta bắt đầu gia công chi tiết. Nếu chúng ta không biết cái này, thì chúng ta gia công sẽ bị sai gốc tọa độ sét dao ngoài máy.

Thông thường, các bạn tự học hay tự nghiên cứu thì chọn gốc tọa độ và hiển thị bằng nhấn F9. Cách này cũng được nhưng chưa chuyên nghiệp vì nó không thấy phương XYZ rõ ràng, vì khi gia công nhiều bề mặt thì không xác định rõ phương xyz hay gia công nâng cao 4,5 trục.

Cách Hiển Thị Và Chọn Gốc Tọa Độ XYZ Trong Mastercam

Hình đã chọn và hiển thị gốc tọa độ XYZ trong Mastercam

Đây là cách nâng cao để hiển thị và Chọn gốc tọa độ xyz trong Mastercam.

Cài đặt hiển thị gốc tọa độ XYZ:

Các bạn vào Settings > Configuration > Screen > Chọn dấu check như ô tô màu đỏ > Ok > Yes.

Cách Hiển Thị Gốc Tọa Độ XYZ Trong Mastercam

Bảng cài đặt hiển thị gốc tọa độ xyz

Chọn gốc tọa độ xyz trong Mastercam:

Các bạn click vào lệnh Xform Move to Origin như hình muốn gốc tọa độ chỗ nào thì Click vào vị trí đó.

Như vậy, các bạn đã hiển thị và chọn gốc tọa độ xong.

Chọn gốc tọa độ trong Mastercam

Bảng chọn gốc tọa độ xyz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.119.861