Cài đặt lead in out trong mastercam

Thiet Lap Lead In Out Trong Mastercam

 Tại sao phải thiết lập lead in out trong mastercam?

  • Để an toàn dao tránh gãy dao khi gia công.

mastercam| chánh thiện tâm

    Để hiểu rõ hơn mục này, tôi sẽ đưa ra 1 phương pháp phay theo biên dạng Contour, trong đó có Lead in/ Out:

mastercam 1

Trong này có rất nhiều lựa chọn, nhưng tôi chỉ liệt kê ra những yếu tố chính:

Lead in/ Out: Thiết lập vào dao và ra dao an toàn khi gia công.

Enter/exit at midpoint in closed contours: Bắt đầu vào dao tại trung điểm biên dạng.

 Entry: Thiết lập vào dao. Exit: Thiết lập ra dao.

Tại mục thiết lập vào dao và ra dao có 3 kiểu chạy căn bản, mà bạn thấy người lập trình thiết lập khi gia công trên máy cnc.

Thứ 1: Thiết lập Entry Line và Exit line: Vào dao và ra dao theo đường thẳng.

Tại mục có lựa chọn Tangent là vào dao và thoát dao tiếp tuyến theo phương của biên dạng.

Mục Perpendicular: là vào dao và thoát dao vuông góc theo phương của biên dạng.

Tùy theo biên dạng mà ta thiết lập kiểu nào cho phù hợp.

Tại mục length: Ô nhập phần trăm đường kính dao% Ô nhập kích thướt nhất định.

Thứ 2: Thiết lập Entry Arc và Exit Arc : Vào dao và ra dao theo cung tròn.

Tại mục Radius: Ô nhập phần trăm đường kính dao% Ô nhập kích thướt nhất định.

lead in out mastercam

Thứ 3: Thiết lập vào dao và ra dao theo 1 điểm cố định Use entry point.

Sử dụng chế độ này ta chọn 1 điểm vào dao và chọn biên dạng.

 lead in/out trong mastercam

Tham khảo lớp học lập trình phay mastercam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.119.861