Một số lệnh gcode cho máy phay cnc

Xuất Gcode Cnc Mastercam

    Mã lệnh Gcode CNC là gì?

Là một số cấu trúc lệnh để máy CNC thực hiện gia công theo ý tưởng của người lập trình.

   Đây là 1 đoạn nhỏ chương trình phay cnc:

%
O0001
N100 G21
N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N120 T1 M6
N130 G0 G90 G54 X3.694 Y-10.132 S2000 M3
N140 G43 H1 Z50.
N150 Z3.
N160 G1 Z1. F300.
N170 X25.694 Z.25
N180 X47.694 Z-.5
N190 G3 X-30.367 Y-1.097 I-116.099 J58.113
N200 G1 X-36.558 Y-10.132

…………….

N3530 G91 G28 Z0.
N3540 G28 X0. Y0.
N3550 M30
%

Giải thích các câu lệnh như sau:

% đầu chương trình phải có kí hiệu này.

N: Số thứ tự câu lệnh.

XYZ: Các tọa độ di chuyển dao khi gia công.

O0001: Địa chỉ chương trình O. Tên chương trình gồm 4 số.

T1 M6: Lệnh thay dao M6, T là ổ dao số 1.

G97 S1000 M3: Trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ với 1000 vòng/phút.

G94 F300: Bước tiến dao phay 300 mm/phút.

G43 H1: Bù trừ chiều dài dao trong bộ nhớ ổ dao số 1.

H: Bộ nhớ đầu dao ổ số 1.

G0: Chạy nhanh của máy.

G1: Phay theo đường thẳng.

G2: Phay theo cung tròn cùng chiều kim đồng hồ.

G3: Phay theo cung tròn ngược chiều kim đồng hồ.

G17: Mặt phẳng gia công XY.

G18: Mặt phẳng gia công XZ.

G19: Mặt phẳng gia công ZY.

G20: Đơn vị hệ inch.

G21: Đơn vị hệ mm.

G28: Về Home của máy.

G40: Hủy bù trừ bán dao.

G41: Bù trừ bán kính dao trái.

G42: Bù trừ bán kính dao phải.

G43: Bù trừ chiều dài dao dương.

G44: Bù trừ chiều dài dao âm.

G49: Hủy bù trừ chiều dài dao.

Từ G53 – G59: Các gốc tọa độ offset dao.

G80: Hủy chu trình khoan

G81: Khoan tâm.

G83: Khoan lỗ sâu.

G84: Taro ren.

G90: Vị trí tuyệt đối tính từ gốc tọa độ.

G91: Vị trí tương đối tính từ vị trí trước đó.

G92: Gốc tọa độ máy 1 dao.

M03: Trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ.

M04: Trục chính quay ngược chiều kim đồng hồ.

M05: Dừng trục chính.

M08: Mở nước làm mát dao.

M09: Tắt nước làm mát dao.

M30: Kết thúc chương trình.

Nếu các bạn lập trình tay sẽ mất thời gian nhớ câu lệnh và lập trình được những chi tiết đơn giản.

Vì vậy, để lập trình nhanh và làm được chi tiết phức tạp các bạn học lập trình trên phần mềm MASTERCAM.

Tham khảo khóa học lập trình phay cnc mastercam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.119.861