Xóa bỏ đường chạy dao trong mastercam

Xóa Bỏ đường Chạy Dao Mastercam

Tại sao phải cắt bỏ đường chạy dao khi phay 3d mastercam?

  • Khỏi tốn thời gian chạy những vùng không cần thiết.
  • Giúp tối ưu đường chạy dao.

cắt bỏ đường chạy dao mastercam

Để làm được thì các bạn làm thao tác như tôi:

Đầu tiên, chúng ta mở 1 chi tiết nào đó và lập trình. Sau đó, muốn cắt đường chạy dao chỗ nào thì các bạn vẽ biên dạng bao quanh phạm vi đó.

mastercam

Tiếp theo, các bạn vào Toolpaths chọn mục Trim:

Mastercam 3d

       Sau đó, chúng ta click chọn biên dạng bao quanh vùng muốn bỏ và chọn 1 điểm phía ngoài đường bao để giữ đường chạy dao phía ngoài. Tiếp theo, có 1 bảng xuất hiện:

Mastercam 2d

Trong mục Operations to trim ta click chọn nguyên công muốn cắt bỏ đường chạy dao. Sau đó, click ok.

Kết quả ta được:

mastercam

    Đường chạy dao thừa bên trong biên dạng đã được xóa bỏ mà không ảnh hưởng đến đường chạy dao.

    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.119.861